Từ trang ttooldev.com, khách hàng bấm vào mục “Sản phẩm” sau đó chọn loại Sản phẩm muốn đăng ký. Và tiếp tục tiến hành thanh toán như video. Khi khách hàng chuyển khoản thì trong mục thông tin có ghi ID chính là số Order mà trong video này là Order: 218.

Chúng tôi sẽ Gửi key bản quyền hoặc kích hoạt sản phẩm khi đã được chuyển khoản.

Xin chân thành cảm ơn! Mọi chi tiết liên hệ: ttooldev@gmail.com