Giới thiệu Add-In TTEX 2021

1. Module TeamWork (Excel qua mạng)
 • Giúp mọi người cùng làm việc trên File Excel thông qua mạng LAN hoặc Internet, có thể phân quyền nhập liệu cho từng User, từng vùng nhập liệu. Đặc biệt các cấu hình đều lưu vào File, nên có thể lưu File ở bất cứ đâu trên Máy chủ.
 • Kết hợp với Module AVInput (Xem tính năng của Module bên dưới) giúp nhập liệu nâng cao có thể kéo giãn Form nhập liệu và các cột, các cài đặt sẽ lưu cho máy khách này mà không cần phải kéo giãn lại.
 • Kết hợp với Module Function (Xem tính năng của Module bên dưới) dùng để chạy các hàm truy vấn dữ liệu qua mạng LAN hoặc Internet. Giúp người dùng có thể tạo báo cáo động mà không cần phải cài các hệ quản trị CSDL.
2. Module AVInput (Nhập liệu thay thế Excel data validation)
 • Nhập liệu nâng cao, giải pháp thay thế cho Excel data validation
 • Hiển thị nhiều cột
 • Xuất dữ liệu nhiều cột và nhiều dòng, tìm kiếm nhanh chóng, thông báo lỗi khi nhập liệu sai.
 • Tùy chọn chạy Macro VBA khi chọn vùng nhập, khi get data, xuất dữ liệu…
 • Hiển thị Icon, thông báo khi người dùng chọn vào vùng nhập liệu
 • Data có thể từ CSDL, từ Range Excel, hoặc từ CSDL thông qua kết nối mạng LAN hoặc Internet với sự kết hợp của Module TeamWork.
3. Module Function (Các hàm Excel)
 • Hàm TImage dùng hiển thị hình ảnh thông qua đường dẫn đầu vào.
 • Hàm TArray dùng để xuất kết quả dạng mảng dữ liệu, có tùy chọn hiển thị mảng hình ảnh.
 • Các hàm về CSDL (TDbScalar, TDbArray..) dùng truy vấn tạo báo cáo, có nhiều tùy chọn kèm theo tương tự hàm TArray. Đặc biệt hàm còn kết hợp TeamWork để lấy dữ liệu từ máy chủ thông qua mạng LAN hoặc Internet.
 • Hàm TRunVBA dùng để gọi Macro VBA khi hàm chạy với giá trị True.
 • Hàm TSiteValue dùng lấy giá trị từ Web site.
 • Hàm TWrap dùng để xuống dòng văn bản tự động trong Excel dùng để canh chỉnh lề và cắt đoạn, mảng đoạn văn nhằm hỗ trợ làm hồ sơ, văn bản, hợp đồng..trên Excel.
 • Hàm TVNĐ dùng đọc số tiền Việt Nam thành chữ.
 • Các hàm tiện ích bổ sung khác…

Comments

Chat With Me on Zalo